Integrovaný regionální operační program REACT-EU

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností


Příjemci:

Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace


Zaměření podpory:

Bude podporována výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Alokace: 2,6 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněn

Míra podpory: 85 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: