Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb


Příjemci:
Aktivity infrastruktura sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb:

  • nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
     

Aktivita sociální bydlení:

  • obce, kraje, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální služby podle zákona o sociálních službách.
     

Zaměření podpory:

Podpora socioekonomické integrace osob ohrožených chudobou, osob sociálně vyloučených a zlepšení přístupu těchto skupin obyvatelstva k sociálním službám, podpora deinstitucionalizace péče, rozvoj sociálních služeb pro seniory s ohledem na demografické trendy stárnutí obyvatel ve společnosti, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami.

 


Typové aktivity:

  • Infrastruktura sociálních služeb
  • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
  • Sociální bydlení