Integrovaný regionální operační program (IROP)

Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Příjemci:

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.

 


Zaměření podpory:

Investice zaměřené na podporu tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, jako součásti staveb krajinářské architektury, ve smyslu revitalizace veřejných prostranství.

 


Typové aktivity:

  • Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích
    • Realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
    • revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: