Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zlepšení výkonu veřejné správy

Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

 

Příjemci:

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podniky.

 

Zaměření podpory:

Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a orgány veřejné správy s cílem rozšířit a urychlit elektronickou veřejnou správu, včetně zavádění služeb elektronického zdravotnictví a infrastruktury celoevropských interoperabilních elektronických služeb.

 

Typové aktivity:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
 • Rozšíření propojeného datového fondu
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy
 • Vytvoření eGovernment cloud
 • Kybernetická bezpečnost
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správ

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: