Integrovaný regionální operační program (IROP)

Komunitně vedený místní rozvoj

Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

 

Příjemci:

Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS. Typy příjemců jsou uvedeny v jednotlivých specifických cílech IROP.

 

Aktivity, kde jsou příjemci odlišní od příjemců ve specifických cílech s individuálními projekty:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:
  • obce, které zřizují jednotky požární ochrany kategorie II, III a V (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:
  • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
    

Zaměření podpory:

Podpora je zaměřená na potenciál integrovaných územních nástrojů v ČR, ke kterým patří komunitně vedený místní rozvoj, za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu.

 

 

Typové aktivity:

 • Bezpečnost v dopravě
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • Revitalizace veřejných prostranství
 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • Infrastruktura pro sociální služby
 • Revitalizace kulturních památek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: