Technologie V.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·   pořízení nových strojů a zařízení

 

Způsobilé výdaje

· Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

·  Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

·  Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software)


Výše a forma dotace

·   dotace 0,1 – 0,225 mil. Kč

·   45 % způsobilých výdajů – malý podnik


Vhodný žadatel

·  nová nebo začínající podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku, s podnikatelskou historií max. 3 roky

 

Předpokládaný termín vyhlášení

  •  Vyhlášení výzvy:                5. 12. 2017
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

        o  Plné žádosti:                   11. 12. 2017

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

        o  Plné žádosti:                   12. 02. 2017

  • Alokace na výzvu:                50 mil. Kč

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz