TAČR - Národní centra kompetence 1

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů
 • náklady na subdodávky
 • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
 • další provozní náklady
 • náklady na provoz, opravy a údržbu
 • cestovní náklady
 • nepřímé náklady

Výše a forma dotace

 • max. 60 % dotace na celý projekt  
 • dotaci získají pouze výzkumné organizace
 • podniky nemají na dotaci nárok

Vhodný žadatel

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí (musí být hlavním žadatelem)
 • malý / střední / velký podnik

Termíny 1. veřejné soutěže / uzávěrky:

Výzva:                     kolová

Vyhlášení výzvy:     30. března 2018

Příjem žádostí:       30. 3. 2018 - 31. 5. 2018 (23:59hod)

Alokace:                 Pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019 bude v rámci této výzvy rozděleno 330 mil. Kč.


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz