TAČR - GAMA

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích 
 • systémová podpora fáze VaV od dosažení výsledku po ověření jeho komerčního uplatnění 

 

 • Způsobilé výdaje
 • osobní náklady + stipendia,
 • náklady na hmotný a nehmotný majetek formou odpisů,
 • náklady na subdodávky (max. 20 %),
 • cestovné,
 • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví,
 • dodatečné provozní náklady a další nepřímé náklady,

 

Výše a forma podpory

 • dotace max. 21 mil. Kč
 • 100 % způsobilých výdajů 

 

Vhodný žadatel

 • výzkumná organizace

 

Termín vyhlášení I. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                       28. ledna 2016
 • příjem žádostí:                         UKONČEN

 

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz