TAČR - EPSILON 2018

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů
 • náklady na subdodávky
 • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
 • další provozní náklady
 • náklady na provoz, opravy a údržbu
 • cestovní náklady
 • nepřímé náklady

Výše a forma dotace

 • dotace max. 3 mil. EUR
 • 25 – 100 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele
 • max. 60 % dotace na celý projekt

Vhodný žadatel

 • malý / střední / velký podnik
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Termíny 4. veřejné soutěže / uzávěrky:

Výzva:                     kolová

Vyhlášení výzvy:     28. února 2018

Příjem žádostí:       1. 3. 2018 - 12. 4. 2018 (16:30hod)

Alokace:                 Pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019 bude v rámci této výzvy rozděleno 500 mil. Kč.

                     Pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj je samostatná alokace ve výši 70 mil. Kč

 

 

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz