TAČR - EPSILON 2017

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

 

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady


 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů
 • ​náklady na subdodávky
 •  náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
 • další provozní náklady
 • cestovní náklady
 • nepřímé náklady

 

Výše a forma dotace

 • dotace max. 3 mil. EUR
 • 25 – 100 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele
 • max. 60 % dotace na celý projekt

 

Vhodný žadatel

 • malý / střední / velký podnik
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

 

Termín vyhlášení výzvy

 • Výzva:                      kolová
 • Vyhlášení výzvy:        5. dubna 2017
 • Příjem žádostí:          5. 4. 2017 – 17. 5. 2017 (16:30 hod)
 • Alokace na výzvu:      500 mil. Kč pro první dva roky řešení (2017 a 2018)

 

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2018 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz