TAČR - EPSILON 2016

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

 

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady


 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů
 • ​náklady na subdodávky
 •  náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
 • další provozní náklady
 • cestovní náklady
 • nepřímé náklady

 

Výše a forma dotace

 • dotace max. 3 mil. EUR
 • 25 – 100 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele
 • max. 60 % dotace na celý projekt, resp. 80 % ve specifických případech

 

Vhodný žadatel

 • malý / střední / velký podnik
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

 

Termín vyhlášení výzvy

 • vyhlášení výzvy:                            15. března 2016
 • příjem plných žádostí:                    UKONČEN

 

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz