TAČR - DELTA

« Zpět

Na co lze dotaci žádat:

 • mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • další provozní náklady
 • náklady na služby
 • cestovní náhrady
 • doplňkové režijní náklady
 • výdaje na získání práv k průmyslovému vlastnictví

Výše a forma dotace:

 • míra podpory na jeden projekt činí max. 74 %
 • každý z účastníků bude financován ve své zemi původu;
 • dotace max. 25 mil. Kč na jeden projekt pro účastníky z ČR;
 • míra podpory je stanovena dle typu a velikosti žadatele a kategorií VaV: 40 – 100 %

Vhodný žadatel:

 • podniky – právnické i fyzické osoby
 • výzkumné organizace

Termín vyhlášení:

 • vyhlášení výzvy:       13. července 2015
 • příjem žádostí:         UKONČEN

Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Datum vyhlášení: 27. 4. 2016

Soutěžní lhůta: 28. 4. 2016 - 20. 7. 2016


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz