Program TRIO IV. Výzva

« Zpět


Na co lze dotaci žádat

 • výzkum a vývoj v oblasti klíčových technologií (Fotonika, Mikro- a nanoelektronika, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie, Pokročilé materiály, Pokročilé výrobní technologie

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou daňových odpisů
 • cestovné
 • náklady na subdodávky
 • náklady na ostatní služby
 • náklady na poradenské a rovnocenné služby
 • dodatečné režijní náklady

Výše a forma dotace

 • dotace max. 20 mil. Kč
 • 25 – 100 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele
 • max. 70 % dotace na celý projekt

Vhodný žadatel

 • malý / střední / velký podnik
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Termín IV. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                      kolová

Vyhlášení výzvy:                        3. září 2018

Příjem žádostí:                          4. září – 31. října 2018 (do 12 hod.)

Alokace na první rok řešení:        442 mil. Kč

Alokace na celou dobu řešení:     cca 1,7 mld. Kč


 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz