Program TRIO II. Výzva

« Zpět


Na co lze dotaci žádat

·       výzkum a vývoj v oblasti klíčových technologií (Fotonika, Mikro- a nanoelektronika, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie, Pokročilé materiály, Pokročilé výrobní technologie


Způsobilé výdaje

·         osobní náklady

·         náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·         cestovné

·         náklady na subdodávky

·         náklady na ostatní služby

·         náklady na poradenské a rovnocenné služby

·         doplňkové (režijní) náklady


Výše a forma dotace

·         dotace max. 20 mil. Kč

·         25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·         max. 80 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

·         organizace pro výzkum a šíření znalostí


Předpokládaný termín vyhlášení

Výzva:                                             kolová

Vyhlášení výzvy:                               3. října 2016

Příjem žádostí:                                 4. října 2016 – 30. listopadu 2016

Alokace na výzvu na rok 2017:           220 000 000 Kč

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz