Program rozvoje venkova pro obce

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zalesňování a zakládání lesů
 • lesnická infrastruktura – rekonstrukce a výstavba lesních cest a souvisejících objektů
 • technika a technologie pro lesní hospodářství a dřevozpracující provozovny
 • zavádění preventivních opatření v lesích
 • obnova lesních porostů po kalamitách
 • investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
 • rozvoj spolupráce mezi subjekty na lokální úrovni

Způsobilé výdaje

 • náklady na založení lesních porostů na zemědělské půdě a péče o ně
 • příprava ploch
 • projektová dokumentace
 • ochrana porostů a dřevin
 • odstraňování škod způsobených např. povodněmi
 • snížení zakmenění nebo odstranění původních porostů
 • preventivní opatření v lesích
 • značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, významných prvků (vč. herních a naučných)
 • zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, zařízení k odkládání odpadků
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
 • nákup pozemků
 • nákup strojů a technologií
 • výstavba či modernizace pilařského provozu

Výše a forma podpory

 • 50 – 100 %, paušální platba v případě zalesňování zemědělské půdy na ha půdy

Vhodný žadatel

 • obec

Předpokládaný termín vyhlášení

 • září 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz