Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

« Zpět

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

· odborné vzdělávání zaměstnanců a OSVČ: vzdělávání může být obecné (kvalifikace ve větší míře přenositelná do ostatních podniků nebo pracovních oborů) nebo v odůvodněných případech specifické

(kvalifikace, která je nepřenositelná nebo přenositelná v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů)


Cílová skupina:

·  zaměstnanci (s pracovní smlouvou; nelze DPP a DPČ)

· potenciálně noví zaměstnanci (s předpokladem, že se v rámci projektu stanou zaměstnanci společnosti, musí být v době vyúčtování doloženo pracovní smlouvou)

·  OSVČ bez zaměstnanců

·  Zaměstnanci organizačních složek zahraniční právnické osoby


Způsobilé výdaje:

·  úhrada mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 33 000 Kč / měsíc / 1 zaměstnanec)

·  úhrada nákladů na vzdělávací aktivitu (max. 85 %, žadatel hradí 15 %)


Forma a výše podpory:

·  podpora v rámci de minimis (až 100 % ze způsobilých výdajů na mzdové náklady a 85 % na náklady na vzdělávací aktivitu) nebo blokové výjimky (max. 70 % ze způsobilých výdajů)

·  podpora je vyplácena zpětně po schválení vyúčtování od Úřadu práce (mzdové náklady jsou vypláceny měsíčně zpětně a náklady na vzdělávací aktivitu až po jejím kompletním ukončení)

·  žadatel může požádat o úhradu mzdových nákladů a nákladů na vzdělávací aktivity nebo jen o úhradu nákladů na vzdělávací aktivity

·   v případě úhrady nákladů na vzdělávací aktivity je nutná spoluúčast žadatele ve výši 15 %

·   v průměru lze žadateli proplatit 500 000 Kč/měsíc (mzdy + vzdělávací aktivita)


Vhodný žadatel:

·   zaměstnavatelé (včetně OSVČ se zaměstnanci)

·   OSVČ bez zaměstnanců

·   nestátní neziskové organizace


Podmínky:

·   podporované území - všechny regiony ČR mimo hl. města Prahy (nelze školit osoby s místem výkonu práce v Praze)

·   jsou podporované všechny CZ-NACE

·   nutné doložit bezdlužnosti (celní úřad, finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny kde jsou hlášeni zaměstnanci)

·   žadateli nesmí být v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

·  žádost se předkládá k místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti (místní příslušnost je určena místem výkonu práce – provozovnou)

·    pokud je OSVČ bez zaměstnanců může žádat pouze o příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávací aktivity

·    školení může být realizováno externím vzdělávacím zařízením nebo interním lektorem

·   rozsah školení min. 40 hodin (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka s výjimkou odborného technického vzdělávání a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění skupiny C, E, T včetně profesního průkazu, obsluhu VZV a CNC strojů nebo získání svářečského průkazu). Rozsah těchto kurzů může být menší než 40 hodin.


· externí vzdělávací zařízení: před podáním žádosti provést průzkum trhu a přiložit cenové nabídky, po schválení žádosti Úřadem práce nutné provést výběr dodavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce v OP Zaměstnanost

· interní lektor: praxe ve školené oblasti min. 3 roky, pracovní smlouva u žadatele, úhrada nákladů na jeho činnost max. 230 Kč/hod.

·    zaměření vzdělávání:

·   další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání (akreditované kurzy a programy, zvláštní právní předpisy)

·   odborná jazyková výuka (trvání kurzu max. 6 měsíců)

·   další profesní vzdělávání v neakreditovaných programech

·    vzdělávání musí probíhat prezenční formou

·    vzdělávací aktivita může trvat max. 18 měsíců

.    žadatel může v rámci této výzvy podat max. 5 žádostí


Předpokládaný termín vyhlášení:

·         zveřejnění pravidel                            1. 11. 2017

·         příjem žádostí                              od 1. 11. 2017Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz