OP ŽP - PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

« Zpět

1.       Název dotačního programu

OP ŽP - PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 103. výzva


2.       Na co lze dotaci žádat

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.
 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů.
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce.
 • Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank.
 • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

 

3.       Způsobilé výdaje

 • projektová příprava, vícepráce, stavební práce a související služby, nákup stavby,
 • nákup hmotného majetku

 

4.       Výše a forma dotace 

 • až 85 %

 

5.       Vhodný žadatel

•             Kraje

•             Obce a města

•             Svazky obcí

•             Organizační složky státu

•             Státní podniky

•             Státní organizace

•             Příspěvkové organizace

•             Veřejné výzkumné instituce

•             Vysoké školy a školská zařízení

•             Nestátní neziskové organizace

•             Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

•             Obchodní společnosti a družstva

•             Fyzické osoby - podnikající

•             Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy

•             Společenství vlastníků jednotek

•             Zájmová sdružení právnických osob

 

6.       Termín vyhlášení výzvy

 • stav výzvy : vyhlášena
 •  Příjem žádostí o dotaci od 3. 4. 2018
 •  Ukončení příjmu žádostí do 31. 7. 2018

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz