OP ŽP - PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat,
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

 

Způsobilé výdaje

 • projektová příprava,
 • vícepráce,
 • stavební práce a související služby,
 • nákup stavby,
 • nákup hmotného majetku

 

Výše a forma dotace

 • Forma: nevratná dotace.
 • Výše podpory:            
 • až 85 %,
 • rozhodující kritérium je, zda daný projekt spadá do oblasti veřejné podpory, pokud ano, řídí se výše podpory dle pravidla de minimis (až 90 %, maximálně 200 tis. EUR) nebo mapou veřejné podpory (25-45 % dle velikosti žadatele) případně dalšími režimy podpory.

 

Vhodný žadatel

 • Vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

 

Termín 89. výzvy / uzávěrky:

 • Vyhlášení výzvy:                                    15. června 2017
 • Přijímání žádostí:                                     15. června 2017
 • Ukončení příjmu žádostí:                       31. ledna 2018
 • Alokace na výzvu:                                  500 mil. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz