OP ZAMĚSTNANOST – 4.1

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn
 • zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici
 • podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace
 • zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy
 • optimalizace výkonu veřejné správy v území
 • racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu
 • nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu

Způsobilé výdaje

 • mzdové výdaje na lektory, realizační tým projektu, odborníky z praxe
 • přímá podpora pro cílovou skupinu (cestovné, v odůvodněných případech i příspěvek na mzdové výdaje, stravné)
 • nákup služeb související se zajištěním služeb pro cílovou skupinu

 

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

Vhodný žadatel

 • organizační složky státu včetně justice
 • státní příspěvkové organizace
 • obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací

Předpokládaný termín vyhlášení

 • červen - září 2015

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz