OP ZAMĚSTNANOST – 2.3

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
 • podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
 • podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
 • vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
 • podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
 • vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí
 • podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Způsobilé výdaje

 • mzdové výdaje na lektory, realizační tým projektu, odborníky z praxe
 • přímá podpora pro cílovou skupinu (cestovné, v odůvodněných případech i příspěvek na mzdové výdaje, stravné)
 • nákup služeb související se zajištěním služeb pro cílovou skupinu

 

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

Vhodný žadatel

 • subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje

 Předpokládaný termín vyhlášení

 • červen - září 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz