OP ZAMĚSTNANOST – 1.3 Vzdělávání zaměstnanců

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

·         Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor (všechny předchozí oblasti zajišťované interním lektorem).


Způsobilé výdaje

·         Režim financování projektu metodou jednotkových nákladů je založen na tom, že poskytovatel podpory definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady v závislosti na typu poskytovaného vzdělávání, resp. typu kurzu.


Výše a forma podpory


Dotace až 85 % způsobilých výdajů

Žadatel 15 % spoluúčast

·         Minimální výše celkových způsobilých výdajů 500 000Kč.

·         Maximální výše způsobilých 10 000 000Kč.

Projekt může být podpořen v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky na vzdělávání. V rámci jednoho projektu je přípustná kombinace uvedených režimů podpor. V případě blokové výjimky na vzdělávání nemohou být kombinovány různé podíly spolufinancování.


Vhodný žadatel


·         zaměstnavatelé (obchodní společnosti, družstva, státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem)


Termín I. výzvy


·         Výzva ukončena


Plánovaný termín II. výzvy

Předpokládaný termín vyhlášení II. výzvy 1. 9. 2017

Předpokládaný termín ukončení II. výzvy 31. 10. 2017


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz