OP ZAMĚSTNANOST – 1.2 Podnikové školky a mikroškolky

« Zpět

Podporované aktivity:

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost


Na co lze dotaci žádat

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

1)     Dětská skupina pro veřejnost

2)     Podniková dětská skupina

3)     Živnost volná/vázaná


Způsobilé výdaje

·         Zjednodušené vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. (Jednotkové ceny za vytvořené místo pro děti, za počet osob pečující o děti atp.)


Výše a forma podpory

Výše dotace až 90 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

·         Minimální výše celkových způsobilých výdajů 942 000Kč.

·         Maximální výše způsobilých 5 986 710Kč.

Vhodný žadatel

 

·         obchodní korporace

·         OSVČ

·         státní podnik

·         NNO

·         profesní a podnikatelská sdružení

·         poradenské a vzdělávací instituce

·         školy a školská zařízení

·         vysoké školy

·         veřejné výzkumné instituce

·         kraje

·         organizace zřizované kraji

·         obce

·         organizace zřizované obcemi

·         dobrovolné svazky obcí

·         sociální partneři

·         organizační složky státu

·         příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu

·         právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákon

 


Termín I. výzvy

·         Příjem žádostí ukončen 8. 1. 2016 (ukončení pro značné překročení alokace určené pro tuto výzvu)


Předpokládaný termín II. výzvy

·         Vyhlášení výzvy 30. 11. 2016

·         Ukončení výzvy 30. 6. 2017

(předběžná výše alokace je 350 000 000Kč)


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz