OP ZAMĚSTNANOST – 1.1

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zprostředkování zaměstnání – realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání
 • poradenské a informační činnosti a programy na podporu zaměstnanosti
 • realizace bilanční a pracovní diagnostiky
 • podpora realizace rekvalifikací
 • podpora vytváření nových pracovních míst
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa apod.
 • podpora flexibilních forem zaměstnání
 • motivační aktivity podporující zaměstnanost
 • pracovní rehabilitace k podpoře zaměstnání osob se zdravotním postižením
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
 • podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob

Způsobilé výdaje

 • mzdové výdaje na lektory, realizační tým projektu, odborníky z praxe
 • přímá podpora pro cílovou skupinu (cestovné, v odůvodněných případech i příspěvek na mzdové výdaje, stravné)
 • nákup služeb související se zajištěním služeb pro cílovou skupinu (vzdělávací kurzy, diagnostika)

 

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

 

Vhodný žadatel

 • MPSV a jím řízené/zřízené instituce
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • obce a svazky obcí

 

 Předpokládaný termín vyhlášení

 • vyhlášení výzvy                       červen 2015 (Program záruky pro mladé a zvýšení zaměstnanosti podpořených osob)

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz