OP VVV - Individuální projekty systémové II

« Zpět

Věcné zaměření výzvy

·         Specifický cíl 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

·         Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Povinné aktivity

·         Řízení projektu

·         Evaluace

·         Spolupráce s ostatními Ips a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností

Volitelné aktivity

·         Implementace akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání – metodická podpora

·         Implementace akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání – podpora pedagogických pracovníků

·         Modernizace odborného vzdělávání

Výše a forma podpory

·         minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 Kč

·         spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU

Vhodný žadatel

·         Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Důležité termíny

·         datum vyhlášení výzvy:                                                28. dubna 2016

·         datum zahájení příjmu žádostí o podporu v IS KP14+:     28. dubna 2016

·         příjem žádostí:                                28. dubna 2016 - 30. června 2017, 14:00

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz