OP VVV – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

« Zpět

Věcné zaměření a povinné aktivity

 • Aktivita č. 1 - Řízení projektu
 • Aktivita č. 2 - Zvyšování kompetencí pracovníků VŠ; plánovat, vyhodnocovat a realizovat programy celoživotního vzdělávání
 • Aktivita č. 3 - Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání

Způsobilé výdaje

 • přímé výdaje neinvestiční - osobní výdaje
 • přímé výdaje investiční 

Poznámka: V případě aktivit konaných v prostorách, které nejsou v majetku příjemce, jsou u těchto aktivit způsobilé výdaje pouze do vybavení, které je přenosné a které lze z pronajatých prostor demontovat a odvézt.


Výše a forma podpory

 • min. výše celkových způsobilých výdajů je 1,5 mil. Kč, max. výše je 15 mil. Kč (v případě režimu de minimis může být max. výše 200 000 EUR)
 • alokace na výzvu 200 mil. Kč

Vhodný žadatel

 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

 • veřejné vysoké školy
 • státní vysoké školy (organizační složky státu)
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o.p.s., z.ú.)
 • ostatní subjekty - soukromé vysoké školy (a.s., s.r.o.)


Termín vyhlášení

 • datum vyhlášení výzvy a její zpřístupnění v IS KP14+:  24. 11. 2016 (10:00)
 • datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2016 (10:00)
 • datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 4. 2017 (14:00)

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz