OP Praha - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • rozvoj existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů (rozšíření stávajících budov, výstavba nových budov, pořízení vybavení za účelem společného využívání technologií)
 • vznik nových vědeckotechnických parků a inkubátorů na základě doložené poptávky (výstavba potřebné nové infrastruktury)

 

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady, služby, správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu (max. 7 % z celkových způsobilých nákladů)
 • hmotný a nehmotný odepisovaný majetek
 • pořízení stavby

 

Výše a forma podpory

 • způsobilé výdaje 1 – 100 mil. Kč
 • spolufinancování:           10 % organizace pro výzkum a šíření znalostí

                                            50 % podnikatelské subjekty

                                            50 % profesní a zájmová sdružení

 

Vhodný žadatel

 • provozovatel vědeckotechnických parků nebo inkubátorů:

              - Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy

              - organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

              - organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

              - podnikatelské subjekty

              - nestátní neziskové organizace

              - profesní a zájmová sdružení

 • partnerství není vyžadováno, ale je možné 

 

Termín vyhlášení I. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                       12. ledna 2016
 • příjem žádostí:                         UKONČEN
 • číslo výzvy:                              10

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz