OP Praha - Transfer technologií

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • ověření jednoho nebo více výsledků výzkumu a vývoje v organizaci žadatele a jejich příprava ke komercializaci – 2 fáze:

1.   studie proveditelnosti (průzkum trhu, patentový průzkum, identifikace a analýza komerčních subjektů nabízejících podobné technologie, marketingové studie, poradenství apod.)

2.   příprava komercializace (testování v laboratořích, vývoj demonstračního vzorku a jeho komponent, navázání spolupráce s komerčním partnerem, plán komercializace, patentování, podpora vzniku spin-off firem apod.)

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady, služby, správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu (max. 7 % z celkových způsobilých nákladů)
 • hmotný a nehmotný odepisovaný majetek

 

Výše a forma podpory

 • způsobilé výdaje 1 – 30 mil. Kč
 • příjemce spolufinancuje 10 %
 • prostředky jsou poskytovány zálohově (před uskutečněním výdaje)

 

Vhodný žadatel

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • partnerství není vyžadováno, ale je možné (partnerem může být výzkumná organizace)

 

Termín vyhlášení I. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                       27. ledna 2016
 • příjem žádostí:                         UKONČEN
 • číslo výzvy:                              7

 

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz