OP Praha - Energetické úspory v městských objektech

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • příprava konceptu inteligentní budovy
 • zateplení obálky budov, výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů
 • využití izolační zeleně a „zelených střech“
 • instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace systému HVAC (heating, ventilation and air conditioning), integrace inteligentních BMS (Building Management Systém) na bázi IT řešení
 • instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
 • instalace systémů aktivního stínění budovy, instalace systémů využití šedé a dešťové vody,
 • instalace bezpečnostních systémů, instalace energeticky efektivního systému osvětlení
 • stavební úpravy prostoru
 • opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (smart materiály)

 

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady, služby, správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu (max. 5 % z celkových způsobilých nákladů)
 • příprava konceptu inteligentní budovy
 • pořízení stavby (rekonstrukce, technické zhodnocení staveb, jejichž pořízení je nezbytně nutné pro realizaci)
 • hmotný a nehmotný odepisovaný majetek
 • drobný neodpisovatelný hmotný a nehmotný majetek

 

Výše a forma podpory

 • způsobilé výdaje 1 – 150 mil. Kč
 • spolufinancování:            10 % organizace pro výzkum a šíření znalostí

                                            10 % Hlavní město Praha, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

                                            15 % ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 • forma financování ex-post

 

Vhodný žadatel

 • Hlavní město Praha
 • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • partnerství není vyžadováno, ale je možné pouze s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí

 

Termín vyhlášení I. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                       22. prosince 2015
 • příjem žádostí:                         11. února 2016 – 28. února 2017
 • číslo výzvy:                              12

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz