OP PIK - Úspory energie III.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických      hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

·         zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

·         modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

·         modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)

·         realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

·         využití odpadní energie ve výrobních procesech

·         snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

·         instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a  fotovoltaické systémy)

·         instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 100 kWp , který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí..)

        ·        instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má             vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
hmotného majetku)

·         energetický posudek

 

Výše a forma dotace

·         dotace 0,5 – 400 mil. Kč

·         max. míra podpory: malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV

·         maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč

 

Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

 

Termín III. výzvy

Výzva:                                                 průběžná

Vyhlášení výzvy:                                1. 11. 2017

Příjem žádostí:                                  1. 11. 2017 – 3. 4. 2018

Alokace na výzvu:                             6 mld. Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2018 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz