OP PIK - Technologie VII.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·            pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

 

Způsobilé výdaje

·            Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

·            Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.


Výše a forma dotace

·            dotace 1 – 20 mil. Kč

·            45 % způsobilých výdajů 


Vhodný žadatel

·            malý a střední podnikTermín IV. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                               průběžná

Vyhlášení výzvy:                                              5. 12.  2017

Příjem plných žádostí:                                    12. 2. 2018 – 14. 5. 2018

Alokace na výzvu:                                           1 mld. Kč

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz