OP PIK - Spolupráce III.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

1.     kolektivní výzkum

2.     sdílená infrastruktura

3.     internacionalizace klastru

4.     rozvoj klastrové organizace


Způsobilé výdaje

ad 1.

·         osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji, dodatečné režijní a provozní náklady

·         zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě

ad 2.

·         nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem

ad 3.

·         mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference

ad 4.

·         mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

 

Výše a forma dotace

·         min. 0,5 mil. Kč

·         Ad 1. max. 40 mil. Kč pro excelentní klastry / 20 mil. Kč pro rozvinuté klastry. Max. 45 % pro malé podniky a 35 % pro střední podniky v případě experimentálního vývoje. V případě průmyslového výzkumu je míra podpory o 25 % vyšší.

·         Ad 2. max. 15 mil. Kč pro excelentní klastry / 10 mil. Kč pro rozvinuté klastry. Max. 50 % způsobilých výdajů.

·         Ad 3 a 4. max. 5 mil. Kč pro excelentní klastry / 4 mil. Kč pro rozvinuté klastry / 3 mil. Kč pro nezralé klastry. Max. 50 % způsobilých výdajů.

 

Vhodný žadatel:

·         sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro VaV

·         malý / střední podnik

·         výzkumné organizace


Termíny III. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                              kolová

Vyhlášení výzvy:                             24. říjen 2016

Příjem předběžných žádostí:         7. listopad 2016 – 12. leden 2017

Příjem plných žádostí:                   7. únor 2017 – 7. duben 2017

Alokace na výzvu:                           410 mil. Kč

                                               


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz