OP PIK - Smart grids II. (Přenosové sítě)

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

·         výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformačních stanic dle konceptu chytrých sítí

·         instalace kogeneračních jednotek v dosud oddělených soustavách

·         rekonstrukce jednotek, která umožní vyšší úspory primární energie

·         budování nových předávacích stanic

·         posilování výkonu přenosové soustavy, zdvojování páteřních linek

·         výstavba a modernizace rozvoden a transformoven

·         dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek umožňující naplnění podporovaných aktivit

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek,

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku),

·         náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů).

 

Výše a forma dotace

·         dotace 1 – 500 mil. Kč

·         50 % způsobilých výdajů


Vhodný žadatel

·         velký podnik (provozovatel přenosové soustavy)


Předpokládaný termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                průběžná

Vyhlášení výzvy:                               listopad 2016

Příjem plných žádostí:                     listopad 2016 – září 2017

Alokace na výzvu:                            2,5 mld. KčMám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz