OP PIK - Smart grids I. (Distribuční sítě)

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách

·         nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

·         řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek,

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku),

·         náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů).

 

Výše a forma dotace

·         dotace 1 – 500 mil. Kč

·         50 - 60 % způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel

·         střední / velký podnik (provozovatelé distribuční soustavy)


Předpokládaný termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                kolová

Vyhlášení výzvy:                               prosinec 2016

Příjem plných žádostí:                     leden 2017 – duben 2017

Alokace na výzvu:                            250 mil. Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz