OP PIK - Služby infrastruktury

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • poskytování služeb inovačním podnikům ve VTP, inovačních centrech a podnikatelských inkubátorech - aktivita (a)
 • provozování stávajícího VTP nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra - aktivita (b)
 • rozšiřování prostor a pořízení nového vybavení pro VTP – aktivita (c), výjimečně také výstavba nové infrastruktury - aktivita (d)

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek (nákup a úprava pozemků, nákup staveb, odstranění staveb, rekonstrukce/modernizace staveb, inženýrská činnost ve výstavbě, projektová dokumentace, sítě a komunikace, ostatní stroje a zařízení, HW a sítě)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know-how)
 • provozní náklady (služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy apod.)
 • náklady na povinnou publicitu spojenou s projektem

Výše a forma podpory

 • forma: nevratná dotace
 • projekty obsahující stavební práce: dotace 5 – 300 mil. Kč
 • projekty neobsahující stavební práce: dotace 1 – 30 mil. Kč
 • míra podpory je stanovena dle režimu podpory 50 % - 75 %

Vhodný žadatel

 • právnická osoba, která bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku nebo inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru
 • NNO
 • municipalita
 • vysoká škola a univerzita

Předpokládaný termín vyhlášení III. výzvy

Plánované datum vyhlášení výzvy: listopad 2016

Plánované datum příjmu plných žádostí: listopad 2016 (druhá polovina měsíce)

Plánované datum ukončení příjmu žádostí: únor 2017 


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz