OP PIK - Školicí střediska II.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         výstavba nových či rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně nábytku, IT vybavení, školících pomůcek, vzdělávacích programů

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)

·         dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data)

·         drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek


Výše a forma dotace

·         dotace 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč (v režimu de minimis - max. 200 000 € za 3 roky)

·         malý / střední podnik: 50%.

Vhodný žadatel

·         malý / střední podnik

 

Termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                  kolová

Vyhlášení výzvy:                               24.10.2016

Příjem plných žádostí:                     14.11. 2016 – 14.2.2017

Alokace na výzvu:                            min. 250 mil. Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz