OP PIK - Proof of concept

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·  transfer vyvinutých technologií a znalostí do nových výrobků, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

·  osobní náklady

·  náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·  náklady na konzultační a externí odborné služby

·  náklady na materiál

·  ostatní režijní náklady

·  náklady na úhradu externích vysoce kvalifikovaných pracovníků provádějících výzkum a vývoj v podniku

·  náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných práv


Výše a forma dotace

·  dotace 300 tis. – 10 mil. Kč

·  60 % způsobilých výdajů pro střední podnik

·  70 % způsobilých výdajů pro malý podnik


Vhodný žadatel

·  malý a střední podnik


Termín I. Výzvy / uzávěrky:

Výzva:                         kolová

Vyhlášení výzvy:          20. prosince 2017

Příjem žádostí:            3. ledna 2018 – 4. května 2018

Alokace na výzvu:       200 mil. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz