OP PIK - Potenciál V.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technická zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software, programové vybavení) – max. do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů

·         náklady na povinnou publicitu

 

Výše a forma dotace

·         dotace 2 – 30 mil. Kč

·         50% (střední / malý podnik / velký podnik)

 

Vhodný žadatel

·         malý / střední  / velký podnik

 

Termíny V. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                  kolová

Vyhlášení výzvy:                               15. června 2018

Příjem žádostí:                                  1. října 2018

Ukončení příjmu žádostí:               15. ledna 2019

Alokace na výzvu:                             1 mld. Kč 

 Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz