OP PIK - Potenciál IV.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technická zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software, programové vybavení) – max. do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů

·         náklady na povinnou publicitu

 

Výše a forma dotace

·         dotace 2 – 50 mil. Kč

·         50% (střední / malý podnik)

 

Vhodný žadatel

·         malý / střední podnik

 

Předpokládaný termín IV. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                kolová

Vyhlášení výzvy:                               13. července 2017

Příjem žádostí:                                  20. července 2017

Ukončení příjmu žádostí:                 30. listopadu 2017

Alokace na výzvu:                            1,5 mld. Kč

 

 Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz