OP PIK - Poradenství

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

  • poskytování základních poradenských služeb pro začínající firmy v oblasti výroby, staveQbnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech

Doba trvání programu:   od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020


Způsobilé výdaje

  • poradenské a expertní služby

 

Výše a forma dotace

  • dotace 5 – 20 mil. Kč (pro provozovatele in. infrastruktury)
  • dotace 50 – 500 tis. Kč (pro MSP – formou cenově zvýhodněných poradenských služeb)
  • 50% způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel

  • malý / střední podnik
  • provozovatelé inovační infrastruktury (podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky, inovační centra) – příjemce dotace

 

Předpokládaný termín vyhlášení I. výzvy

  • vyhlášení výzvy:                    není stanoveno
  • příjem plných žádostí:            není stanoveno

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz