OP PIK - Partnerství znalostního transferu IV. výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·  transfer znalostí z akademické do podnikové sféry se zaměřením na vývoj či inovace produktů, technologií nebo služeb; popř. na zlepšení výrobních a podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

·  vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací

 

Způsobilé výdaje

·  pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné, materiál

· pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby expertů, přístup k informacím, databázím, semináře, workshopy + poměrná část nepřímých (režijních) nákladů do 15 % z položky Mzdy a pojistné 

·  náklady na povinnou publicitu spojenou s projektem

 

Výše a forma dotace

·  dotace 0,5 – 5 mil. Kč

·  70 % způsobilých výdajů


Vhodný žadatel

·  malý a střední podnik

·  organizace pro výzkum a šíření znalostí


Termíny IV. Výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                    kolová

Vyhlášení výzvy:                      25. června 2018

Příjem žádostí:                        17. září 2018

Ukončení příjmu žádostí:          14. prosince 2018             

Alokace na výzvu:                    200 000 000 Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz