OP PIK - Partnerství znalostního transferu III. výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·  transfer znalostí z akademické do podnikové sféry se zaměřením na vývoj či inovace produktů, technologií nebo služeb; popř. na zlepšení výrobních a podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

·  vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací

 


Způsobilé výdaje

·   pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné, materiál

·  pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby expertů, přístup k informacím, databázím, semináře, workshopy + poměrná část nepřímých (režijních) nákladů do 15 % z položky Mzdy a pojistné  

·    náklady na povinnou publicitu spojenou s projektem

 

 

Výše a forma dotace

·    dotace 0,5 – 5 mil. Kč

·    70 % způsobilých výdajůVhodný žadatel

·    malý a střední podnik

·    organizace pro výzkum a šíření znalostíTermín výzvy / uzávěrky:

Výzva:                             kolová

Vyhlášení výzvy:               24. června 2017

Příjem žádostí:                  14. července 2017 – 13. října 2017

Alokace na výzvu:             200 000 000 Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz