OP PIK - Obnovitelné zdroje energie II.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
 • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
 • instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn
 • výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla

Na co nelze dotaci žádat

 • výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic
 • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární a fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla)

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • ekologické studie

 

Výše a forma dotace

 • dotace 1 – 100 mil. Kč
 • 50 - 70 % způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel

 • malý / střední / velký podnik

Předpokládaný termín vyhlášení II. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                   prosinec 2016
 • příjem plných žádostí:           leden 2017 - duben 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz