OP PIK - Nízkouhlíkové technologie II.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy  - elektromobilita silničních vozidel,

·         zavádění technologií akumulace energie,

·         zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin,

·         zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.


Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek

·         dlouhodobý nehmotný majetek

·         studie proveditelnosti

 

Výše a forma dotace

·         dotace 0,05 – 100 mil. Kč na projekt,

·         intenzita podpory 25 - 70 % způsobilých výdajů dle velikosti žadatele a typu projektu (u dobíjecích stanic a akumulace energie pouze v režimu de minimis, tedy do 200 tis. EUR za poslední 3 roky).

 

Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

 

Předpokládaný termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                kolová

Vyhlášení výzvy:                               listopad 2016

Příjem žádostí:                                  prosinec 2016 – březen 2017

Alokace na výzvu:                             min. 250 mil. KčMám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz