OP PIK Nemovitosti ITI (Olomouc), I.¨výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • projekt revitalizace zóny – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících. Nesmí se však jednat o výstavbu objektu nebo výstavbu zóny realizovanou jako novostavbu tzv. „na zelené louce“.
 • projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt

 

Způsobilé výdaje

 • příprava podnikatelské zóny
 • zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost 
 • nákup či úprava pozemků
 • příprava území (terénní úpravy, demolice,…)
 • rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a komunikace
 • hardware a sítě, technické zařízení budov

 

 

Výše a forma dotace

 • dotace 1 - 50 mil. Kč
 • 45 % způsobilých výdajů – malý podnik
 • 35  % způsobilých výdajů – střední podnik

 

 

Vhodný žadatel

 • malý / střední podnik

 

 

Termín výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                   průběžná

Vyhlášení výzvy:                     13. října 2017

Příjem plných žádostí:             20. října 2017 – 19. října 2018

Alokace na výzvu:                   0,3 mld. Kč


 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz