OP PIK - Nemovitosti II.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·            projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt

·            projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících. Nesmí se však jednat o výstavbu objektu nebo výstavbu zóny realizovanou jako novostavbu tzv. „na zelené louce“.

 

Způsobilé výdaje

·            úprava pozemků

·            odstranění nevyužitých staveb

·            inženýrské sítě a účelové komunikace

·            projektová dokumentace stavby

·            inženýrská činnost ve výstavbě

·            rekonstrukce/modernizace staveb

·            novostavby

 

 

Výše a forma dotace

·            dotace 1 - 50 mil. Kč

·            45 % způsobilých výdajů – malý podnik

·            35  % způsobilých výdajů – střední podnik

 


Vhodný žadatel

·            malý / střední podnik

 


Předpokládaný termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                               kolová

Vyhlášení výzvy:                              24. říjen 2016

Příjem plných žádostí:                    21. listopad 2016 – 21. únor 2017

Alokace na výzvu:                            950 mil. Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz