OP PIK - Marketing II.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         účast na zahraničních výstavách a veletrzích

 

Způsobilé výdaje

·         účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu – pronájem, zřízení a provoz stánku

·         doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace (externí dodavatel)

·         marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

 

Výše a forma dotace

·         dotace 0,2  - 5 mil. Kč

·         až 50 % způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel:

·         malý / střední podnik


Termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                kolová

Vyhlášení výzvy:                               24.10.2016

Příjem plných žádostí:                     7.11. 2016 – 31.1. 2017

Alokace na výzvu:                            min. 450 mil. Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz