OP PIK - Inovační vouchery III. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb pro inovace od VaV organizací


Způsobilé výdaje

·         nákup služeb (zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj software, hardware, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu apod.)


Výše a forma dotace

·         až 75 % v režimu de minimis

·         dotace 50 000 – 299 999 Kč


Vhodný žadatel

·         malý / střední podnikPředpokládaný termín III. výzvy / uzávěrky

Výzva:                                  průběžná

Vyhlášení výzvy:                   29. prosince 2017

Příjem plných žádostí:           15. ledna 2018

Ukončení příjmu žádostí:       31. prosince 2018

Alokace na výzvu:                60 mil. Kč             

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz