OP PIK - Inovační vouchery I. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků
 • podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů

 

Způsobilé výdaje

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací (měření, zkoušky, výpočty, konzultace,..)
 • osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury

 

Výše a forma dotace

 • dotace 80 – 500 tis. Kč (akt. a))
 • dotace 100 – 5 000 tis. Kč (akt. b))
 • až 100% způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel

 • malé / střední podniky
 • provozovatelé inovační infrastruktury - vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory

 

Termín vyhlášení I. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                     31. 5. 2016
 • příjem plných žádostí:             UKONČEN

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz