OP PIK Inovace, V. výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • budou podpořeny pouze projekty mající přímou vazbu na VaV aktivity (tj. využívající výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo ve spolupráci či v podobě transferu technologie)

 

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví – know-how, licence, patenty).
 • neinvestiční výdaje – služby (certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci), náklady na povinnou publicitu (v režimu de minimis).

 

Výše a forma dotace

 • dotace 1 – 50 mil. Kč
 • 35% způsobilých výdajů – střední podnik
 • 45% způsobilých výdajů – malý podnik

 

Vhodný žadatel

 • podnikatelské subjekty, zejména MSP

 

Předpokládaný termín V. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                              kolová

Vyhlášení výzvy:                             1. kvartál 2018 

Příjem plných žádostí:                   1. kvartál 2018 - bude upřesněno

Ukončení příjmu žádostí:              bude upřesněno

Alokace na výzvu:                           1 mld. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz