OP PIK - Inovace IV. výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

·         zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

·      zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

·         zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

·         budou podpořeny pouze projekty mající přímou vazbu na VaV aktivity (tj. využívající výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo ve spolupráci či v podobě transferu technologie)

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby – novostavby, rekonstrukce, technologie, hardware a sítě)

·         dlouhodobý nehmotný majetek (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví – know-how, licence, patenty – velké podniky pouze v režimu de minimis).

·         neinvestiční výdaje – služby (certifikace produktů - velké podniky pouze v režimu de minimis, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci), náklady na povinnou publicitu (v režimu de minimis).

 

Výše a forma dotace

·         dotace 1 – 50 mil. Kč

·         25% způsobilých výdajů – velký podnik

·         35% způsobilých výdajů – střední podnik

·         45% způsobilých výdajů – malý podnik

 

Vhodný žadatel

·         podnikatelské subjekty, zejména MSP

 

Termín III. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                              kolová

Vyhlášení výzvy:                             30. června 2017

Příjem plných žádostí:                   12. července 2017 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:              12. listopadu 2017

Alokace na výzvu:                           3 mld. Kč

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz